Naše služby

  • Zpracování účetnictví
  • Zpracování mezd
  • Mzdová pohotovost
  • Podnikatelské a ekonomické
    poradenství
  • Účetní supervize
  • Online účetnictví
  • Standardní externí účetnictví
  • Daně, audit

1) Zpracování účetnictví

Věnujte se hlavně tomu, v čem jste opravdu dobří, tedy vlastnímu podnikání, kompletní zpracování účetnictví v sídle naší firmy nechte na nás. Přinášíme řešení ve formě tzv. supervize účetnictví, kdy bude na chod Vaší účtárny dohlížet naše externí účetní. Pro nově vzniklou firmu nebo pro pobočku zahraniční firmy poskytujeme inovativní formu externího zpracování účetnictví – účetnictví Online.

2) Zpracování mezd

Nabízíme kompletní externí či interní zpracování mezd (mzdový outsourcing). Součástí mzdového outsourcingu je kompletní zpracování mzdové agendy, zastupování při jednání se státními institucemi či mzdový audit v souladu s parametry. Přenechte zpracování mezd naší moderní a flexibilní firmě a ušetřete tak náklady za provoz vlastní mzdové účtárny.

3) Mzdová pohotovost

Mzdová pohotovost nabízí pomoc se mzdami interním pracovníkům mzdové účtárny. Vyřešíme problém absence Vašich zaměstnanců (odchod zaměstnance, nemoc atd.) a snížíme riziko chybného zpracování mezd. Naši zaměstnanci jsou připraveni kdykoliv dočasně převzít zpracování mezd pro Vaši firmu či podpořit Vaše specialisty.

4) Podnikatelské a ekonomické poradenství

Podnikatelské poradenství pro usnadnění a zefektivnění provozu Vaší firmy. Získejte naši pomoc od jednorázových konzultací na míru, kterými všechno začíná, přes hloubkový rozbor vnitřních procesů firmy až po návrh a realizaci ekonomického systému.

5) Účetní supervize

Účetní supervize je kombinací mezi outsourcingem finančního oddělení a vlastní účtárnou. Externí pracovník je zodpovědný za kompletní zpracování účetnictví, konečné zaúčtování a uzávěrky a včasné poskytnutí informací k řízení firmy. Vlastní oddělení tak zajišťuje pouze základní funkce účetnictví.

6) Online účetnictví

Online účetnictví je mezistupněm mezi standardním účetnictvím a účetní supervizí. Základem Online účetnictví je možnost spravovat své účetnictví kdykoliv a odkudkoliv. Nejsou potřeba žádné vstupní investice, nemusíte nic instalovat na Váš počítač, vystačíte si pouze s internetovým prohlížečem. Ideální pro firmy, které nepřetržitě potřebují online přístup k účetnictví.

7) Standardní externí účetnictví

Standardním externím zpracováním účetnictví se rozumí kompletní zpracování účetnictví (outcoursing účetnictví) v sídle naší společnosti. Osobou odpovědnou za vedení účetnictví je vždy podnikatel, fyzická nebo právnická osoba. Externím zpracováním účetnictví u naší firmy získáte jistotu, že účetnictví bude vedeno řádně podle zákona.

8) Daně, audit

Pro všechny druhy účetních jednotek poskytujeme daňové a auditorské služby zcela v souladu s příslušnými českými auditorskými směrnicemi či Mezinárodními auditorskými standardy. Náš audit se neomezuje pouze na kontrolu účetní uzávěrky, samozřejmostí je průběžná spolupráce a vzájemná komunikace v průběhu celého účetního období. Konzultujeme případné problémy a soustředíme se na to, jak celkově zvýšit výkonnost Vaší firmy.